MMF Zuidafrika

Medicijnen

De Zuid-Afrikaanse overheid verstrekt gratis medicijnen aan patiënten die in een terminale fase van AIDS verkeren. Mensen die lijden aan tuberculose krijgen medicijnen wanneer na twee tijdrovende tests de ziekte is vastgesteld. De Mabhalane Mthembu Foundation (MMF) wil medicijnen al in een eerder stadium beschikbaar stellen.

In de periode voor de terminale fase moeten mensen met AIDS de medicijnen zelf bekostigen. En zolang er nog geen uitsluitsel is over de tests geldt hetzelfde voor mensen met tuberculose. De medicijnen zijn duur en voor velen onbetaalbaar, waardoor veel mensen zonder medicatie met de ziektes proberen te leven. Het resultaat? Onnodig veel mensen die vroegtijdig overlijden aan AIDS en een onnodig grote verspreiding van tuberculose door besmettingen.

Door het tijdig verstrekken van medicijnen, het geven van voorlichting en door samenwerking met een lokale arts en zuster gaan we dit probleem te lijf en voorkomen we meer besmettingen.


Status van het project

Met enige trots vermelden wij dat de voorlichting, verzorgd door Mooi River And District Church  Ministers Association, bijzonder succesvol kan worden genoemd. Door de mensen op een heldere en begrijpelijke manier voor te lichten over de ziekte AIDS, hoe die verspreid wordt en beter nog hoe deze nog steeds fatale ziekte kan worden voorkomen, is een taboe doorbroken. Naar aanleiding van ons project heeft de lokale overheid de voorlichting samen met een lokale gezondheidsorganisatie van ons overgenomen.  

De stichting zet onder meer een auto in voor ziekenvervoer. De medische hulppost ligt ongeveer op 25 km afstand van waar de mensen wonen. De mensen zijn vaak te ziek om zelf naar deze medische hulppost te gaan, omdat hen het ontbreekt aan conditie en financiële middelen. Dankzij de auto van de stichting kunnen deze mensen op regelmatige basis een medisch specialist bezoeken.

Er is nog een wens om in de toekomst een klein medisch centrum te bouwen in Bruntville, een township bij Mooirivier, met voorzieningen zoals een basisarts, verpleegkundige, inentingsprogramma, apotheek en eventueel kleine medische ingrepen. De kosten van een dergelijk project zijn enorm hoog. Er eenmaal aan beginnen betekent ook dat het moet worden afgemaakt. Belangrijk is dat er een goed plan aan ten grondslag ligt. Hier ligt nog een uitdaging voor op de langere termijn.  

 

Uw steun maakt een verschil!


Onze sponsoren

Zanggroep Pabo

Laatste nieuws

‘Scholen voor School Project’

05-02-15 MMF Zuid-Afrika wil bij de bestaande Bruntville Primary School een bibliotheek verwezenlijken. Daarvoor wil MMF de handen ineen slaan met Nederlandse scholen uit de regio Veghel, Uden en omgeving.