MMF Zuidafrika

Uitwisselingsprogramma van start

Het idee bestond al langer, maar nu komt het weer een stapje dichterbij. We zijn namelijk bezig om twee scholen uit Nederland te verbinden aan de twee scholen in Mooirivier. De basis van de verbintenis is dat de leerlingen van de scholen elkaar beter leren kennen. Niet zozeer op persoonlijke basis tussen leerlingen onderling, maar meer dat de kinderen uit Nederland een beeld krijgen van hoe het onderwijs en het leven van de kinderen uit Mooirivier eruit ziet en natuurlijk ook andersom. We hopen ook dat we door middel van schriftelijk maar ook life contact (bijvoorbeeld via Skype) de kinderen met elkaar kunnen laten communiceren.

Wat we ermee willen bereiken spreekt misschien wel voor zich. Immers onbekend maakt onbemind. Met dit project kunnen leerlingen, hun ouders en/of verzorgers en de leerkrachten onder andere ervaren hoe men daar leeft, wat onderwijs inhoudt en met welke middelen men kennis probeert over te dragen.

De Basisschool Dierdonk in Helmond en de Bruntville Primary School in Mooirivier zijn beiden erg enthousiast over het idee. Voor de A.I. Kajee School zijn we nog op zoek naar een school uit Nederland die zich aan het project wil verbinden. Voordat we het project definitief kunnen lanceren moeten nog wel de puntjes op de i worden gezet. Er moet volledige toestemming zijn en tevens moet de vorm nog inhoud gaan krijgen.

Een tweede bijkomende doel is dat we samen met de scholen in Nederland geld gaan inzamelen om de scholen in Zuid Afrika in de gelegenheid te blijven stellen te onderwijzen. Zoals we al eens hebben laten weten, kost het € 36,00 per jaar om een kind naar school te kunnen laten gaan. Met het ingezamelde geld kan de school leermiddelen aankopen, een gezonde  maaltijd koken en het gebouw onderhouden.

Komend jaar hopen we jullie hierover meer te kunnen vertellen. Eerst goede afspraken maken en vervolgens van start gaan!

We wensen jullie voor nu hele fijne feestdagen en een gezond 2015.


Onze sponsoren

Eindhovens Dagblad

Laatste nieuws

‘Scholen voor School Project’

05-02-15 MMF Zuid-Afrika wil bij de bestaande Bruntville Primary School een bibliotheek verwezenlijken. Daarvoor wil MMF de handen ineen slaan met Nederlandse scholen uit de regio Veghel, Uden en omgeving.