MMF Zuidafrika

MMF Zuid-Afrika start ‘Scholen voor School Project’

Doel:
Het verwezenlijken van een bibliotheek bij de Bruntville Primary School te Mooi Rivier Zuid-Afrika. De bibliotheek dient naast de functie van bibliotheek ook als een mogelijkheid de leerlingen een rustige leerplaats te bieden, wanneer daar thuis niet de gewenste mogelijkheden voor zijn. Denk hierbij aan geen stroom en geen licht in hun huis als de zon ondergaat. De bibliotheek dient dan als een plaats voor het opzoeken en verwerken van informatie voor hun schoolopdrachten. Hierdoor ontstaat er een verbetering van de leermogelijkheden voor vele kinderen, voor nu en in de toekomst.

Locatie toekomstige bibiliotheek bij Bruntville Primary School

Middelste foto: De bouwlocatie voor de nieuw te bouwen bibliotheek. V.L.N.R. Mabhalane Mthembu, Wim van Berlo (Oprichter /voorzitter MMF), Protus Sokhela (Directeur Bruntville Primary School) 

Middelen:
Om dit project te financieren is er een bedrag nodig van € 80.000,-. De bouw zal worden uitgevoerd door een lokale bouwondernemer. Tevens draagt dit project bij aan de lokale werkgelegenheid in de regio van Mooi Rivier.

Aanpak:
MMF wil graag samenwerken met scholen in Nederland onder de titel ‘Scholen voor School Project’. De gedachte achter dit project is om met behulp van Nederlandse scholen geld in te zamelen voor het ondersteunen van schoolgaande kinderen in Zuid-Afrika. Specifiek zal dit geld ten gunste komen van de bouw van de bibliotheek.

Oproep:
Voor het project ‘Scholen voor School Project’ zoekt MMF Zuid-Afrika scholen die de handen met ons ineen willen slaan.

Voorbeelden van sponsoring:

  • Een school start een Scholing in Afrika Awareness project. MMF Zuid-Afrika kan, indien
    gewenst, een lezing /presentatie geven aan diverse klassen om dit project van inhoud en voorbeelden te voorzien.
  • Scholen organiseren een sponsorloop ter afsluiting van hun Scholing in Afrika Awareness. De opbrengst van de sponsorloop gaat naar de bouw van de bibliotheek.
  • Er kan eventueel tijdens of voor een lezing /sponsorloop contact via Skype met de Bruntville school tot stand gebracht worden.
  • Natuurlijk staat het een school vrij om zelf een idee te creëren wat past bij hun kinderen en hun visie op dit project.

    Uitgangspunt van MMF Zuid-Afrika is dat de deelname aan dit project voor alle partijen een toegevoegde waarde heeft.

 

De Mabhalane Mthembu Foundation (MMF) hoopt de samenwerking met u te mogen aangaan. We komen graag bij u aan voor een verdere kennismaking. Via het onderstaande mailadres of telefoonnummer ben ik bereikbaar voor het maken van een afspraak of voor het geven van nadere informatie.

Met vriendelijke groet, Wim van Berlo

www.mmf-zuidafrika.nl - ABN AMRO NL10 ABNA 0893 7921 36 - KvK 17219432 - Nijendaldreef 4 - 5709 RK - Helmond - M: 06 436 119 73 - E: wim@mmf-zuidafrika.nl


Onze sponsoren

Hagemeier Fotografie

Laatste nieuws

‘Scholen voor School Project’

05-02-15 MMF Zuid-Afrika wil bij de bestaande Bruntville Primary School een bibliotheek verwezenlijken. Daarvoor wil MMF de handen ineen slaan met Nederlandse scholen uit de regio Veghel, Uden en omgeving.