MMF Zuidafrika

Project Africa

*|MC:SUBJECT|*

 
 
PROJECT AFRICA
 
De firma Bertels BV is al 25 jaar producent van kweekproducten als voedingsstoffen, substraten en additieven en had in het kader van hun 25-jarige jubileum de wens om een duurzaamheidsproject te starten. Vanwege de overeenkomsten in onze huidige projectopzet en de wens van Bertels, bleek dit direct een goed startpunt voor een samenwerking. 

In november 2016 zijn we daarom met mensen van Bertels en een cameraploeg vertrokken naar Mooi Rivier, gefinancierd door Bertels. Zij hebben zich voor een periode van vijf jaar financieel aan ons gecommitteerd en zullen daarmee een substantiële bijdrage gaan leveren aan onze projecten. Bovendien zullen ze waar mogelijk ook bijdragen met andere hulpmiddelen om het project te ondersteunen. Niet alleen wij, maar ook de inwoners van Bruntville, zijn hier vanzelfsprekend ontzettend blij mee! 

Waarom dan nu pas deze update? We hebben het verzoek tot geheimhouding uiteraard gehonoreerd vanwege het verrassingselement voor alle stakeholders van Bertels BV.
Project Africa is het resultaat van een lokaal initiatief dat dankzij breed gedragen steun kan uitgroeien tot een project van betekenis. Dit voedsel- en landbouwprogramma is oorspronkelijk geïnitieerd door de Bruntville Primary School. Maar door het ontbreken van voldoende middelen bleef de uitrol van het project slechts beperkt tot zeer kleine schaal.

Hoewel het plan al op de plank lag, ontbrak het nog aan de financiële middelen. De impuls van Bertels BV brengt daar verandering in en maakt het mogelijk om de huidige projecten op te schalen naar een groter overkoepelend project met een grotere impact op de lokale gemeenschap, met als doel zelfredzaamheid aan het eind van deze periode van vijf jaar.

Bekijk de video van Project Africa hieronder, of ga direct naar de website
Kennis
Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer hem vissen en hij heeft eten voor de rest van zijn leven. Zelfredzaamheid valt of staat bij hebben van voldoende kennis over het duurzaam verbouwen van gewassen. Het doel is dan ook om docenten zowel het praktische als biologische aspect bij te brengen, zodat zij dit aan de leerlingen kunnen doceren en de leerlingen dit vervolgens thuis kunnen toepassen. We hebben hiervoor een lokale partner, Faye. Zij is grootgrondbezitter en eige-naar van een groot agrarisch bedrijf en heeft de leeftijd bereikt waarin ze graag iets terug wil doen voor de gemeenschap. Ze wil daarom haar landbouwkennis en haar ervaring overdragen aan de lokale docenten zodat het kennisdeel van Project Africa een goede voedingsbodem heeft.
Voedsel
Omdat kennisoverdracht pas op termijn effect zal hebben, beslaat Project Africa ook een voedselprogramma. Dit borduurt in feite voort op het huidige voedselpro-gramma en is beschikbaar voor een selecte groep mensen zonder inkomsten die voor voedsel volledig afhankelijk zijn van anderen. Alle versproducten worden zelf verbouwd door de deelnemers van het programma die kunnen meewerken op het land. Zo kunnen ze toch over voldoende verse en voedzame producten be-schikken en pikken ze ook direct belangrijke kennis op van het verbouwen van gewassen. Overschotten worden verdeeld onder de andere deelnemers.
Duurzame innovatie
Met het initiële voedsel-project heeft de basisschool zelfs een prijs gewonnen voor duurzame innovatie wat is opgepikt door de media. Hierdoor zijn ze in contact gekomen met de agrarische high school Weston die een gratis opleiding beschikbaar heeft gesteld voor een van de basisschoolleerlingen. Inmiddels heeft een leerling de mogelijkheid gekregen om zijn kansen te vergroten voor in de toekomst en beter te kunnen bijdragen aan de maatschappij. We hopen dat dit sneeuwbaleffect nog lang zal doorzetten!
 

Onze sponsoren

Carlton De Brug

Laatste nieuws

‘Scholen voor School Project’

05-02-15 MMF Zuid-Afrika wil bij de bestaande Bruntville Primary School een bibliotheek verwezenlijken. Daarvoor wil MMF de handen ineen slaan met Nederlandse scholen uit de regio Veghel, Uden en omgeving.