MMF Zuidafrika

Privacy Statement

Wet bescherming persoonsgegevens

Mahbalane Methumbu Foundation Zuid-Afrika hierna te noemen: de stichting, verwerkt de door u aan de stichting verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan van lidmaatschappen, donateurschappen en voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, het uitvoeren van (koop)overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan Wim van Berlo voorzitter van de stichting. U zult dan niet meer door de stichting benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Recht van inzage en correctie

U kunt bij ledenadministratie laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen u vragen u te legitimeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De stichting verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.

Dit gebeurt door zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Wijziging van privacystatement

De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de stichting altijd worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.


Onze sponsoren

Molle kunststof kozijnen

Laatste nieuws

‘Scholen voor School Project’

05-02-15 MMF Zuid-Afrika wil bij de bestaande Bruntville Primary School een bibliotheek verwezenlijken. Daarvoor wil MMF de handen ineen slaan met Nederlandse scholen uit de regio Veghel, Uden en omgeving.